Happy Birthday ALTHEA !

Friday, July 29, 2016

VELVET Radiance Serum

Wednesday, July 20, 2016

#teamrayaputrajaya pula

Sunday, July 10, 2016

Cheq #TeamRayaPenang , Ampa?

Wednesday, July 6, 2016

Team Raya Mana ?

Tuesday, July 5, 2016

Kerja Lagi !

Monday, July 4, 2016

© Yanty Lee. Design by FCD.